Terms of Use

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

 

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

 

„Брандмарк“ ЕООД (наричано по-долу „Брандмарк“ или „Администратор“) е дружество, валидно учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 201895931, със седалище и адрес на управление в гр. София, жк. „Стрелбище“ бл.96, вх.А, ап.33, което създава и поддържа интернет страницата https://brandmark.bg/.  Брандмарк има пълните права едностранно да променя съдържанието на интернет страницата, както и начините на достъп до нея.

 

Потребител” e всяко дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Условия за ползване на интернет страницата и се възползва от информацията поместена на страницата.

 

Интернет страницата (или накратко „уебсайт“) https://brandmark.bg/ се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу.

 

Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на уебсайта. Достъпът, разглеждането или използването на уебсайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия.

 

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път уебсайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта и са валидни до преустановяване използването на уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на уебсайта.

 

С достъпа до уебсайта и използването му, Потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на уебсайта, съгласно Общите условия и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

 

Отговорност

Съдържанието на информацията разположена на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.

 

Разположената в сайта информация от правно естество няма характер на правно обвързване, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. 

Брандмарк прави всичко възможно, за да поддържа на уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Брандмарк не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този уебсайт. Брандмарк не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този уебсайт.

Авторско право

Съдържание на този уебсайт е предмет на авторското право на Брандмарк с всички запазени права и законни последици. Уебайтът съдържа текстове, изображения, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Брандмарк и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуалната собственост. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. 

Отговорност за чуждо съдържание

Сайтът съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уебсайтове, поддържани от трети страни. Брандмарк не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този уебсайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Защита на личните данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от Брандмарк единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.

 

Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни.

 

В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. 

 

Промени

Брандмарк си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в сайта си.

 

Промени и допълнения на Условията за ползване

Брандмарк си запазва правото да прави промени в Условията за ползване, да приема и публикува актуализирана или изцяло нова версия. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

 

Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на Условията за ползване при посещението си на уебсайта https://brandmark.bg/. Всяко използване на уебсайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия.

 

При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на Условията за ползване, същият не следва да използва уебсайта https://brandmark.bg/ по какъвто и да е начин.

 

Настоящите общи условия влизат в сила на 01.01.2019г.

 

Политика за използване на бисквитки

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

 

Какви видове използваме и за какво са предназначени?

  1. Сигурност и идентифициране

Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:

  • Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия;
  • Да контролират сигурността;
  • Да гарантират, че информацията, която потребителя евентуално се налага да въведе, се вижда единствено от него.

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват лични данни в случай, че са въведени такива.

  1. Ефективност и функционалност

„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

  1. Управляване и изтриване на „бисквитки“

Моля, имайте предвид, че голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането Ви в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа. В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:

  • Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници;
  • Да настроите известие, което при всяка нова “бисквитка“ ще иска разрешение за приемане или отказване.

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете „бисквитките“ да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър. Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уебсайта.

  1. Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

 

GDPR